Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19 0215 ze dne 12.03.2019 pronájmu části pozemku parc.č.45/3 k.ú. Nové Město za účelem průjezdu z ul. Jindřišská těžkou technikou, pro společnost Zakládání Group a.s.

Lokalita: 
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 0m2
Pořadové číslo: UMCP1 093669/2019/VV/010
Datum zveřejnění: 20.3.2019 - 5.4.2019

Popis:
Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 - Nové Město oznamuje dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19 0215 ze dne 12.03.2019 svůj

ZÁMĚR

pronájmu části pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 od 16.04.2019 do 30.09.2019 pro společnost Zakládání Group a.s., se sídlem Thámova 181/20, 186 00 Praha 8, IČ: 61858013 za účelem průjezdu z ul. Jindřišská těžkou technikou za nájemné ve výši 372 Kč/den v rozsahu dle přiloženého situačního snímku.

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Zamer_obce_pronajem_casti_pozemku_c_parc_45-3_prujezd_tezke_techniky_ku_Nove_Mesto.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz