Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19 02258 ze dne 26.03.2019 výpůjčky části pozemku parc.č.850/6 k.ú. Nové Město, pro Společenství vlastníků jednotek Voršilská 4 čp.143

Lokalita: Voršilská 4 čp.143
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 0.00m2
Pořadové číslo: UMCP1 111558/2019/BL/12
Datum zveřejnění: 1.4.2019 - 17.4.2019

Popis:
Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 - Nové Město oznamuje dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze

ZÁMĚR

výpůjčky pozemku parc. č. 850/6, k.ú. Nové Město, Praha 1 (dvůr domu čp. 143, Voršilská 4, Praha 1) pro Společenství vlastníků jednotek domu Voršilská 4 čp. 143 Praha 1, za účelem odpočinku a oddechu všech vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek v domě čp. 143, Voršilská 4, Praha 1, umístění nádob na domovní odpad, umístění přenosných kontejnerů na zelené rostliny, a to na dobu pěti (5) let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce.

V souladu s usnesením RMČ Praha 1 č.UR19_0258 ze dne 26.3.2019.

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Zamer_vypujcky_casti_pozemku_parc_c_850-6_pro_SVJ_Vorsilska_4_cp_143_2019.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz