Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19 02257 ze dne 26.03.2019 výpůjčky části pozemku parc.č.128/1 k.ú. Nové Město, pro Společenství vlastníků jednotek U Půjčovny 5 čp. 968

Lokalita: U Půjčovny 5 čp. 968
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 0.00m2
Pořadové číslo: UMCP1 111430/2019/BL/ll
Datum zveřejnění: 1.4.2019 - 17.4.2019

Popis:
Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 - Nové Město oznamuje dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze

ZÁMĚR

výpůjčky části pozemku parc. č. 128/1 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (dvůr u domu čp. 968, U Půjčovny 5, Praha 1) vyznačené v přiloženém schématu v příloze č. 1 tohoto záměru pro Společenství vlastníků jednotek U Půjčovny 5 čp. 968 Praha 1, IČ: 28484525, sídlo: Praha-Praha1-Nové Město, U Půjčovny 968/5, PSČ 11000, za účelem uskladnění nádob na domovní odpad, údržby dvorní fasády, spodní stavby domu U Půjčovny 5 a zajištění přístupu pro vozidlo na čerpání tuků z lapolu umístěného na sousedním pozemku parc. č. 126/2, k. ú. Nové Město pro potřeby nebytové jednotky domu čp. 968, U Půjčovny 5, Praha 1, a to na dobu pěti (5) let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce
v souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19 0257 ze dne 26. 3. 2019.

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Zamer_vypujcky_casti_pozemku_parc_c_1281_pro_SVJ_U_Pujcovny_5_cp_968_2019.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz