Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. (postoupení nájemní smlouvy) nebytová jednotka 18/101 v 1.NP a v 1.PP o výměře 122,5 m2 v domě Žatecká 5 č.p.18

Lokalita: Žatecká 5 č.p.18
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 122,5m2
Pořadové číslo: 12/4/2019/Z
Datum zveřejnění: 5.4.2019 - 19.4.2019

Popis:
ZÁMĚR podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

(postoupení nájemní smlouvy) nebytová jednotka číslo 18/101 v 1.podzemním a 1.nadzemním podlaží domu, výměra 122,5 m2, současný nájemce (postupitel): Martin Kosina, IČ 69333904,
pro: Obchod Kaprova s.r.o., IČ 06796184 (postupník), účel nájmu: prodejna řeznictví a uzenářství, prodej a konzumace teplých jídel, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2028

Usnesení Rady Městské části č. UR19_0272 ze dne 26.3.2019.

Podrobnosti:
INFORMACE:  k záměrům poř. č. 10/4/2019/Z, poř.č. 11/4/2019/Z, poř. č. 12/4/2019/Z: Vyjádření k uvedeným záměrům je nutné podat nejpozději do 23.04.2019 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.
Související dokumenty:
 Zamer_obce_postoupeni_najmu_NJ_18-101_Zatecka_5.pdf

 Informace_k_zamerum_10-4-2019-Z_-_11-4-2019-Z_-_12-4-2019-Z.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz