Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na (postoupení nájemní smlouvy) pronájem části nebytového prostoru v 1.PP o výměře 76,15 m2 nebytová jednotka číslo 1956/101 v domě Navrátilova 8 č.p.1956

Lokalita: Navrátilova 8 č.p.1956
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 76,15m2
Pořadové číslo: 11/4/2019/Z
Datum zveřejnění: 5.4.2019 - 19.4.2019

Popis:
Záměr
podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.(postoupení nájemní smlouvy) část nebytové jednotky číslo 1956/101 v 1. podzemním podlaží domu, výměra 76,15 m2, současný nájemce (postupitel): STYX-UNDERWEAR s.r.o., IČ 27230988, pro: DaniDarx, s.r.o., IČ 24209139 (postupník), účel nájmu: prodejna textilu a skladu, nájemní smlouva na dobu neurčitou, a to za podmínky navýšení nájemného (stávající ve výši 108.565 Kč/rok)

Usnesení Rady Městské části číslo UR19_0271 ze dne 26.3.2019.

Podrobnosti:
INFORMACE:  k záměrům poř. č. 10/4/2019/Z, poř.č. 11/4/2019/Z, poř. č. 12/4/2019/Z: Vyjádření k uvedeným záměrům je nutné podat nejpozději do 23.04.2019 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.
Související dokumenty:
 Zamer_obce_postoupeni_najmu_NJ_1956-101_Navratilova_8.pdf

 Informace_k_zamerum_10-4-2019-Z_-_11-4-2019-Z_-_12-4-2019-Z.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz