Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19 0214 ze dne 12.03.2019 výpůjčky pozemku parc.č.71/2 k.ú. Nové Město pro Společenství vlastníků jednotek domu Růžová 947/8 a 10

Lokalita: Růžová 8 a 10 č.p.947
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 088126/2019/BL/06
Datum zveřejnění: 20.3.2019 - 5.4.2019

Popis:
Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 - Nové Město oznamuje dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze

ZÁMĚR

výpůjčky pozemku parc. č. 71/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha pro Společenství vlastníků jednotek domu Růžová 947/8 a 10, Praha 1, IČ: 28234723, sídlo: Růžová 8, 110 00 Praha 1, za účelem odpočinku a oddechu vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek v domě čp. 947, Růžová 8 a 10, Praha 1 a za účelem uskladnění popelnic na domovní odpad, a to na dobu pěti (5) let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce.

V souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19 0214 z dne 12. 3. 2019.

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Zamer_obce_vypujcka_pozemku_c_parc_71-2_v_dome_Ruzova_8-10_cp_947.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz