Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19 0212 ze dne 12.03.2019 výpůjčky pozemku parc.č.743/2 k.ú. Staré Město, pro Společenství vlastníků Masná 621/10

Lokalita: Masná 10 č.p.621
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 0m2
Pořadové číslo: UMCP1 088230/2019/BL/08
Datum zveřejnění: 20.3.2019 - 5.4.2019

Popis:
Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 - Nové Město oznamuje dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze

ZÁMĚR

výpůjčky pozemku parc. č. 743/2, k. ú. Staré Město, obec Praha pro Společenství vlastníků Masná 621/10, Staré Město, IČ: 272 52 248, sídlo: Praha 1, Masná 621/10, PSČ 11000 za účelem odpočinku a oddechu vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek v domě čp. 621, Masná 10, Praha 1 a za účelem uskladnění popelnic na domovní odpad, a to na dobu pěti (5) let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce v souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19 0212 ze dne 12. 3. 2019.

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Zamer_obce_vypujcka_pozemku_c_parc_743-2_v_dome_Masna_10_cp_621.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz