Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájmu části pozemku parc.č.434 k.ú.Staré Město o výměře 3,67 m2 společnosti Staropražská galerie s.r.o.,

Lokalita: Havelská 5, čp. 510
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 3,67m2
Pořadové číslo: UMCP1 129769/2019/14
Datum zveřejnění: 9.4.2019 - 25.4.2019

Popis:
Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 - Nové Město oznamuje dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze

ZÁMĚR

pronájmu části pozemku parc. č. 434 v k. ú. Staré Město, Havelská 5, čp. 510, Praha 1 (podloubí domu čp. 510) o výměře 3,67 m2, v místě vyznačeném v příloze tohoto záměru, společnosti Staropražská galerie s.r.o., IČ: 24672084, Pod Třebešínem 3063/3, Strašnice, 100 00 Praha 10 od 30. 05. 2019 (včetně) do 31. 10. 2019 (včetně), za účelem umístění předzahrádky provozovny "Staropražská galerie", s provozní dobou od 9,00 hod. do 22,00 hod.

V souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19_0317 ze dne 2.4.2019.

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Zamer_obce_pronajem_casti_pozemku_c_parc_SM_Havelska_5.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz