Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájmu části pozemku parc.č.218/4 k.ú.Nové Město o výměře 34,75 m2 společnosti GAMAF s.r.o.

Lokalita: Na Poříčí 44 č.p.1053
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 34,75m2
Pořadové číslo: UMCP1 129753/2019/13
Datum zveřejnění: 9.4.2019 - 25.4.2019

Popis:
Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 - Nové Město oznamuje dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze

ZÁMĚR

pronájmu částí pozemku parc. č. 218/4, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 44, Praha 1, o celkové výměře 34,75 m2 v místech dle přílohy tohoto záměru, na období od 6. 5. 2019 do 30. 9. 2019, s provozní dobou od 11:00 hod. do 22:00 hod., za cenu 40 Kč/za každý započatý m2/den, společnosti GAMAF s. r. o., IČ: 283 86 027, za účelem zřízení a provozování restaurační zahrádky.

V souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19 0320 ze dne 2.4.2019.

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Zamer_obce_pronajem_casti_pozemku_c_parc_218-4_NM_Na_Porici_44.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz