Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc.č.922/2 k.ú.Staré Město pro Společenství vlastníků jednotek domu Haštalská 11 čp.790

Lokalita: Haštalská 11 čp.790
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 0,00m2
Pořadové číslo: UMCP1 142595/2019/BL/15
Datum zveřejnění: 11.4.2019 - 29.4.2019

Popis:
Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 - Nové Město oznamuje dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze

ZÁMĚR

výpůjčky pozemku parc. č. 922/2 v k. ú. Staré Město, obec Praha pro Společenství vlastníků jednotek domu Haštalská čp. 790/11, IČ: 27210359, sídlo: Praha 1 - Staré Město, Haštalská 790/11, PSČ 11000 za účelem odpočinku a oddechu vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek v domě čp. 790, Haštalská 11, Praha 1 a za účelem uskladnění popelnic na domovní odpad, a to na dobu pět (5) let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce.

V souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19 0366 ze dne 09. 04. 2019

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Zamer_obce_vypujcka_pozemku_c_parc_922-2_SM_Hastalska_11.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz