Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc.č.39 k.ú. Nové Město o výměře 32 m2, pro společnost Zakládání Group a.s.

Lokalita: Václavské nám. 23 č.p.828
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 32.00m2
Pořadové číslo: 281287/2018/VV/34
Datum zveřejnění: 16.11.2018 - 3.12.2018

Popis:
Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 - Nové Město oznamuje dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1332 ze dne 13.11.2018 svůj

ZÁMĚR

pronájmu 32 m2 části pozemku parc. č. 39, k.ú. Nové Město, obec Praha 1 od 18.12.2018 do 30.04.2019 pro společnost Zakládání Group a.s., se sídlem Thámova 181/20, 186 00 Praha 8, IČ: 61858013 za účelem vybudování záboru pro umístění zařízení staveniště, za nájemné stanovené na základě znaleckého posudku a za podmínky doplacení nájemného sjednaného odst. 2 usnesení, pokud bude nájemné stanovené znaleckým posudkem vyšší. Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Zamer_obce_pronajem_casti_pozemku_o_vymere_32_m2_c_parc_39_ku_Nove_Mesto.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz