Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr obce podle § 36, odst (1) zákona čís.131/2000 Sb. v souladu s usnesením Rady MČ Praha 1 č.UR18_1228 ze dne 23.10.2018 - záměr prodeje bytových jednotek č.123/7 v domě Elišky Krásnohorské 6 č.p.123, č.1097/6 v domě Petrské náměstí 7 č.p.1097 a č.1283/3 v domě Jeruzalémská 9 č.p.1283, zahrnující byt, podíl na společných částech domu a pozemku

Lokalita: Elišky Krásnohorské 6 č.p.123, Petrské náměstí 7 č.p.1097, Jeruzalémská 9 č.p.1283
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 23/Sluk/OPS/UMCPl 256091/2018
Datum zveřejnění: 26.10.2018 - 13.11.2018

Popis:
Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona ě. 131/2000 Sb.
v souladu s usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR18 1228 ze dne 23. 10. 2018:

prodat bytovou jednotku č. 123/7 zahrnující byt a podíl na společných částech domu č.p. 123 a pozemku parc. č. 89/1 a 89/2 o velikosti 475/16153. vše k. ú. Josefov, Elišky Krásnohorské 6, Praha 1, do výlučného vlastnictví Karla Ulma s tím. že v kupní smlouvě vyloučí existenci nároku na náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí odstoupení prodávajícího od smlouvy pro případ nepravdivosti tohoto ujištění

prodat bytovou jednotku č. 1097/6 zahrnující byt a podíl na společných částech domu č.p. 1097 a pozemku parc. č. 408 o velikosti 688/24061, vše k. ú. Nové Město. Petrské náměstí 7. Praha 1, do výlučného vlastnictví Petra Drahokoupila s tím. že v kupní smlouvě vyloučí existenci nároku na náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí odstoupení prodávajícího od smlouvy pro případ nepravdivosti tohoto ujištění

prodat bytovou jednotku č. 1283/3 zahrnující byt a podíl na společných částech domu č.p. 1283 a pozemku parc. č. 135 o velikosti 1673/33921, vše k. ú. Nové Město, Jeruzalémská 9, Praha 1, do výlučného vlastnictví Emila Krásy s tím, že v kupní smlouvě vyloučí existenci nároku na náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí odstoupení prodávajícího od smlouvy pro případ nepravdivosti tohoto ujištění

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Zamer_obce_prodej_bytovych_jednotek_c_123-7_1097-6_1283-3.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz