Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů - nebytová jednotka číslo 36/102 v 1.NP o výměře 28,2 m2 v domě Malostranské náměstí 22 č.p.36

Lokalita: Malostranské náměstí 22 č.p.36
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 28,2m2
Pořadové číslo: 72/10-11/2018/Z
Datum zveřejnění: 25.10.2018 - 8.11.2018

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytových prostorů nebytová jednotka číslo 36/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 28,2 m2, kolaudovaný stav: obchod, nájemní smlouva na dobu neurčitou, s výjimkou směnárny.

KAUCE ve výši 50.000 Kč
-----------------------

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny,
číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8300361801,
specifický symbol: IČ

(usnesení číslo UR18_1215 ze dne 23. 10. 2018)

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Zamer_obce_pronajem_NJ_36-102_Malostranské_náměstí_22.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz