Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle §36,odst(1) zákona čís.131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc.č.39 a 45/3 k.ú. Nové Město o výměře 100 m2, pro společnost Zakládání Group a.s.

Lokalita: Václavské nám. 23 č.p.828
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 100.00m2
Pořadové číslo: UMCP1 000711/2019/VV/001
Datum zveřejnění: 16.1.2019 - 1.2.2019

Popis:
Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 - Nové Město oznamuje dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č.UR19_0007 ze dne 08.01.2019 svůj

ZÁMĚR

pronájmu 100 m2 části pozemku parc. č. 39 a 45/3, vše k.ú. Nové Město, obec Praha 1 od 14.02.2019 do 31.10.2020 pro společnost Zakládání Group a.s., se sídlem Thámova 181/20, 186 00 Praha 8, IČ: 61858013 za účelem umístění zařízení staveniště a místa pro jeřáb za nájemné ve výši 12,40 Kč/m2/den.

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Zamer_obce_pronajem_pozemku_c_parc_39_a_45-3_Nove_Mesto.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz