Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Zlatnická 9, č. p. 1123
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 100,50m2
Pořadové číslo: poř. č. 49/7/2020/Z
Datum zveřejnění: 01.07.2020 - 30.07.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 1123/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 100,5 m2, stávající účel nájmu: restaurační zařízení – pizzerie, s nabídkou osvědčených italských specialit s doplňkem mezinárodního menu, nájemní smlouva na dobu neurčitou, nebytový prostor je v současné době obsazený (nájemní smlouva na dobu určitou do 27. 9. 2020), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím nájemcem
(registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0671 ze dne 15.06.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.08.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Zlatnická 9.pdf

 usnesení.pdf

 Zlatnická 1123_9_NJ 101_plánek z PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz