Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Haštalská 3, č. p. 796
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 102,80m2
Pořadové číslo: poř. č. 51/7/2020/Z
Datum zveřejnění: 01.07.2020 - 30.07.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 796/102 a číslo 796/103 v 1. nadzemním podlaží domu, celková výměra 102,8 m2, pro: METAMORPHOSIS s.r.o., IČ: 26157705, stávající účel nájmu: prodejna květin a dárkových předmětů, kolaudační rozhodnutí: prodejna nepotravinářského charakteru, kancelář, sklad, doba nájmu určitá 10 let, nebytový prostor je v současné době obsazený (nájemní smlouva na dobu určitou do 3. 11. 2020), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím nájemcem
(registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0673 ze dne 15.06.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.08.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Haštalská 3.pdf

 usnesení.pdf

 Technický popis.pdf

 Haštalská 796_3_NJ 102,103_plánek z PV.pdf

 Haštalská 796_3_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz