Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Na Perštýně 17, č. p. 350
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 186,30m2
Pořadové číslo: poř. č. 48/7/2020/Z
Datum zveřejnění: 01.07.2020 - 30.07.2020

Popis:
část nebytové jednotky číslo 350/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 186,3 m2, kolaudovaný stav z r. 1909: krámy
nebytový prostor je v současné době obsazený, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem
(registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0670 ze dne 15.06.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.08.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Na Perštýně 17.pdf

 usnesení.pdf

 Na Perštýně 17_plánek.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz