Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ č. 101 o výměře cca 10 m2

Lokalita: Jungmannova 4, č. p. 732
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 10,00m2
Pořadové číslo: poř. č. 52/7/2020/Z
Datum zveřejnění: 01.07.2020 - 30.07.2020

Popis:
část nebytové jednotky číslo 732/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 10 m2, pro: Společenství vlastníků jednotek pro dům Jungmannova č.p. 732 Praha 1, IČ: 27420078, účel nájmu: umístění svozových nádob na komunální odpad, sklo, plasty a papír v bytovém domě Jungmannova 732/4, Praha 1

(usnesení číslo UR20_0675 ze dne 15.06.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.08.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Jungmannova 4_část NJ 101_cca 10 m2.pdf

 usnesení.pdf

 Jungmannova 732_4 - část NP 101 - popis.pdf

 Jungmannova 762_4 - část pro SVJ - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz