Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

pronájem části pozemku parc. č. 16,k.ú. Malá Strana, Praha 1

Lokalita: podloubí domu čp. 262, Malostranské nám. 9
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 10 m2 od m2
Pořadové číslo: UMCP1 069025/2020/BL/09
Datum zveřejnění: 

Popis:
Z Á M Ě R


pronájmu části pozemku parc.č. 16 (podloubí domu č.p. 262) v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1, o výměře 10 m2, vyznačené v příloze č. 1 tohoto záměru, v období od 04. 04. 2020 do 18. 10. 2020, a to pro společnost CAFFETERIA M.N.9, s. r. o., IČ: 01438719, za účelem provozování restaurační zahrádky, s provozem od 8,00 do 23,00 hod.
a
záměr pronájmu části pozemku parc. č.16 (podloubí domu č.p. 262) v k. ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1, o výměře 3,74 m2, vyznačené v příloze č. 2 tohoto záměru, v období od 19. 10. 2020 do 31. 10. 2020, a to pro společnost CAFFETERIA M.N.9, s. r. o., IČ:01438719, za účelem provozování restaurační zahrádky, s provozem od 8,00 do 23,00 hod.

v souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR20_ 0105 ze dne 04. 02. 2020Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz