Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Navrátilova 1, č. p. 676
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 77,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 6/2-3/2020/Z
Datum zveřejnění: 17.02.2020 - 17.03.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 676/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra 77,7 m2, kolaudovaný stav: prodejna nepotravinářského charakteru, nebytový prostor je v současné době obsazený, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)
(usnesení číslo UR20_0021 ze dne 7. 1. 2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 18. 3. 2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Související dokumenty:
 Navrátilova 1.pdf

 Záměr_informace.pdf

 usnesení.pdf

 Navrátilova 676_1 - NP 102 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz