Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

záměr pronájmu pozemku č. parc. 293/2, k. ú. Hradčany, Praha 1 (ul. Strahovská)

Lokalita: Strahovská, kú Hradčany
Schválený nájem: 7,09 
Plocha: 153 m2
Pořadové číslo: 6/2020/OSN/DU
Datum zveřejnění: 12.2.2020-28.2.2020

Popis:
záměr pronájmu pozemku č. parc. 293/2 v k. ú. Hradčany, obec Praha o výměře 153 m2 pro vlastníka sousední nemovitosti, zejm. za těchto podmínek:
• výše nájemného pro první rok nájmu (do konce r. 2020) bude stanovena dohodou se základem ve znaleckém posudku č. 132/3359/18 uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení uložené v OVO částkou 7.089 Kč/měs. (85.068 Kč)
• součástí nájemní smlouvy bude dohoda o narovnání za užívání pozemku č. parc. 293/2, Hr. bez právního důvodu, a to za tři roky zpětně v celkové výši 255.204 Kč (tj. trojnásobek nájemného za první rok nájmu)


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 6.2020.pdf

 UR20_0086 - anonimizované.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz