Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr na pronájem nebytového prostoru č. 1933/101 v 1. NP domu čp. 1933, stojícího na pozemku parc.č. 214, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36, Praha 1 se Uzeniny z komína s.r.o.,

Lokalita: Na Poříčí 36, čp. 1933, NM, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 4/2020
Datum zveřejnění: 23.1.2020 - 10.2.2020

Popis:
pronájem nebytového prostoru č. 1933/101 v 1. NP domu čp. 1933, stojícího na pozemku parc.č. 214, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36, Praha 1 se Uzeniny z komína s.r.o., IČ: 06859011, se sídlem Rudolfovská tř.
464/103, České Budějovice za účelem provozování prodejny řeznictví a uzenářství včetně prodeje teplých uzenářských výrobků, a to zejména za těchto podmínek:
• nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021 s možností prodloužení 1x o max. pět let, max. však do doby ukončení Smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitosti ve znění dodatků, č. CES: 2009/2427
• případné stavebně-technické úpravy předmětu nájmu budou realizovány v návaznosti na předchozí písemný souhlas vlastníka objektu s předloženou projektovou dokumentací
• nájemné ve výši 103.300 Kč/měsíc


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 4.2020.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz