Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. CES: M99021 se společností ARCIMBOLDO, s.r.o., se sídlem Vlašská 330/24, 110 00 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 25606123 pro pozemek parc. č. 20, jehož součástí je stavba - budova č. p. 303, vše k. ú. Malá Strana

Lokalita: Tržiště 303/19
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 003036/2020/VV/002
Datum zveřejnění: 9. 1. 2020 - 27. 1. 2020

Popis:
Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 – Nové Město oznamuje dle ust. § 36 zákona č. 131 /2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_1226 ze dne 16.12.2019 svůj záměr uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. CES: M99021 se společností ARCIMBOLDO, s.r.o., se sídlem Vlašská 330/24, 110 00 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 25606123 pro pozemek parc. č. 20, jehož součástí je stavba - budova č. p. 303, vše k. ú. Malá Strana, obec Praha z důvodu změny nájemného na částku ve výši 1.400.000 Kč/rok a valorizace dle indexu cen tržních služeb kód 682 - "Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí" podle zásad dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. CES: M99021 uvedených v příloze uložené v OVO.

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
Záměr záměr.doc


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz