Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 641, k.ú. Nové Město

Lokalita: Palackého 5
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 
Datum zveřejnění: 

Popis:
Z Á M Ě R


pronájmu části pozemku parc. č. 641, k. ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1, o výměře 14 m2, vyznačené v příloze č. 1 tohoto záměru - schéma, na dobu od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020, za účelem provozování kavárenské zahrádky, a to panu Davidu Brzkovi, IČ: 04736893, se sídlem Bermanova 985/20, 196 00 Praha 9 – Čakovice

v souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR20_ 0237 ze dne 25. 02. 2020


Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz