Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr pronájmu parkovacích míst Štěpánská

Lokalita: Štěpánská 630, Nové Město
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 105892/2020
Datum zveřejnění: 10.3.2020 - 10.4.2020

Popis:
Z Á M Ě R

pronájmu parkovacích míst č. 1 - 66 vymezených dle situačního plánku uvedeného v příloze tohoto záměru v objektu parkovacího domu na pozemku č. parc. 2070/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha na adrese Štěpánská čp. 630, na dobu maximálně 1 roku od uzavření konkrétních nájemních smluv.
V souladu s bodem 5) usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR20_0261 ze dne 03.03.2020 při vyhodnocování výše uvedeného záměru budou upřednostňováni občané z domu č.p. 630 a dalších dvou přilehlých domů, následně rezidenti z ulice Štěpánská a blízkého okolí a poté budou řešeny zbývající kapacity pro rezident a abonenty MČ Praha 1.
O přidělení parkovacího stání zájemcům bude rozhodovat MČ Praha 1.
Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.


Podrobnosti:
AKTUALITA zveřejněno 13.3.2020
Z důvodu současné epidemiologické situace se ruší dny otevřených dveří ve dne 19. března a 24. března 2020.
Nové informace budou včas zveřejněny na našich webových stránkách https://www.praha1.cz// nebo zde.
Související dokumenty:
 _cislovani _stani_1_2019- Štěpánská.pdf

 _cislovani _stani_2_2019 Štěpánská.pdf

 Záměr 012_2020.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz