Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Na Poříčí 46, č. p. 1894
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 632,9m2
Pořadové číslo: poř. č. 12/3-4/2020
Datum zveřejnění: 05.03.2020 - 03.04.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 1894/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, celková výměra cca 632,9 m2, stávající účel nájmu: jídelna rychlého občerstvení (pod značkou KFC) bez provozu hracích přístrojů, nebytový prostor je v současné době obsazený, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0226 ze dne 25. 2. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 06.04.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Na Poříčí 46.pdf

 usnesení.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz