Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Haštalská 1, č. p. 795
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 73,9m2
Pořadové číslo: poř. č. 11/3-4/2020
Datum zveřejnění: 05.03.2020 - 03.04.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 795/101 v 1. nadzemním podlaží domu, celková výměra 73,9 m2, stávající účel nájmu: galerie
nebytový prostor je v současné době obsazený (stávající nájemce žádá o prodloužení nájemní smlouvy), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0224 ze dne 25. 2. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 06.04.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Haštalská 1.pdf

 usnesení.pdf

 Haštalská 1_NJ 101_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz