Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Loretánská 3, č. p. 174
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 47,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 8/3-4/2020/Z
Datum zveřejnění: 05.03.2020 - 03.04.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 174/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 47,8 m2, kolaudovaný stav: potravinářská prodejna, účel nájmu: zajištění občanské vybavenosti – prodejna ovoce, zelenina, nebytový prostor je v současné době obsazený, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0218 ze dne 25. 2. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 06.04.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Loretánská 3.pdf

 usnesení.pdf

 Loretánská 3_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz