Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Kožná 2, č. p. 473 (Melantrichova 14)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 57,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 16/3-4/2020/Z
Datum zveřejnění: 01.04.2020 - 30.04.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 473/102 v 5. nadzemním podlaží domu, výměra 57,6 m2, kolaudovaný stav: pracovna, účel nájmu: ateliér, nebytový prostor je v současné době obsazený, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0314 ze dne 17. 3. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 04.05.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Kožná 2, Melantrichova 14.pdf

 usnesení.pdf

 plánky.pdf

 objekt.pdf

 Popis NP.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz