Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 434, k.ú. Staré Město, Praha 1

Lokalita: parc.č. 434, SM, Praha (Havelská 5)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 3,67m2
Pořadové číslo: UMCP1105593/2020/BL/11
Datum zveřejnění: 13.03.2020-31.03.2020

Popis:
Z Á M Ě R


pronájmu části pozemku parc. č. 434 v k. ú. Staré Město, Havelská 5, čp. 510, Praha 1 (podloubí domu čp. 510) o výměře 3,67 m2, v místě vyznačeném v příloze tohoto záměru, společnosti Staropražská galerie s.r.o., IČ: 24672084, se sídlem: Pod Třebešínem 3063/3, Strašnice, 100 00 Praha 10 od 09. 05. 2020 (včetně) do 18. 10. 2020 (včetně), za účelem umístění předzahrádky provozovny "Staropražská galerie", s provozní dobou od 9,00 hod. do 22,00 hod.

v souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR20_ 0260 ze dne 03. 03. 2020


Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto záměru přihlásit.Podrobnosti:

Související dokumenty:
 záměr pronájmu.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz