Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Žitná 29 č. p. 606
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 213,70m2
Pořadové číslo: 14/3-4/2020/Z
Datum zveřejnění: 18.03.2020 - 16.04.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 606/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 55,7 m2, kolaudovaný stav: prodejna, WC a šatna s denní místností a nebytová jednotka číslo 606/105 v 1. nadzemním podlaží, výměra 158 m2, kolaudovaný stav: prodejna s nepotravinářským sortimentem
nebytový prostor je v současné době obsazený (stávající nájemce skončí ke dni 30. 4. 2020), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0257 ze dne 3. 3. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 20.04.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Žitná 29.pdf

 usnesení.pdf

 Žitná 606_29 - NP 102 a 105 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz