Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Jindřišská 25, č. p. 874
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 141,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 17/3-4/2020/Z
Datum zveřejnění: 01.04.2020 - 30.04.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 874/103 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 141,2 m2, stávající účel nájmu: prodejna potravin, nebytový prostor je v současné době obsazený, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0355 ze dne 24. 3. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 04.05.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Jindřišská 25.pdf

 usnesení.pdf

 informace.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz