Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr pronájmu prostoru č. 150 s příslušenstvím, Poliklinika Palckého, čp. 720, Praha 1

Lokalita: Palackého 5, čp. 720, Praha 1, NM
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 14/2020
Datum zveřejnění: 26. 3. 2020 - 13.4.2020

Popis:
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 150 a souvisejících prostor (1/3 místností č. 146 a 147 a 1/2 místnosti č. 149) vymezených dle přílohy tohoto záměru v objektu č. p. 720, k.ú. Nové Město, Praha 1, Palackého 5, společnosti Austis správa s.r.o., IČ: 27573974 se
sídlem K Austisu 680, 154 00 Praha 5 za dále uvedených podmínek:
• doba platnosti a účinnosti smlouvy: ode dne uzavření smlouvy na dobu do 31.12.2020
• nájemné ve výši stanovené znaleckým posudkem jako nájemné v čase a místě obvyklé částkou 5.900 Kč/měsíc za prostor č. 150 a pro prostory č. 146, 147 a 149 poměrně z částky 220 Kč/m2/měsíc
• účel nájmu: provozní prostory pro správce polikliniky, zázemí pro správce, místo k předávání a vyzvedávání prádla pro lékaře, uložení dokumentace související s provozem objektu polikliniky Palackého 720/5


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 14.2020 včetně přílohy.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz