Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Újezd 26, č. p. 426
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 195,0m2
Pořadové číslo: poř. č. 23/5-6/2020/Z
Datum zveřejnění: 05.05.2020 - 03.06.2020

Popis:
část nebytové jednotky číslo 426/104 v 1. nadzemním a 1. a 2. podzemním podlaží domu, výměra cca 195 m2, stavební určení se nedochovalo, poslední využití: restaurace,
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0454 ze dne 21. 4. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 05.06.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Újezd 26.pdf

 usnesení.pdf

 Ujezd 26_NJ c. 104.pdf

 Újezd 26 NP_vše.pdf

 Ujezd 26_foto.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz