Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru

Lokalita: Kožná 4, č. p. 474
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 50,0m2
Pořadové číslo: poř. č. 22/4-5/2020/Z
Datum zveřejnění: 21.4.2020 - 20.5.2020

Popis:
jednotka č. 2 ve 3. nadzemním podlaží domu, výměra cca 50 m2, a to k administrativním nebo bytovým účelům

(usnesení číslo UR20_0409 ze dne 7. 4. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 22.05.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Související dokumenty:
 Kožná 4.pdf

 usnesení.pdf

 technický popis.pdf

 planek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz