Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Školská 28, č. p. 693
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: poř. č. 21/4-5/2020/Z
Datum zveřejnění: 21.4.2020 - 20.5.2020

Popis:
nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží domu, pro: LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s., IČ: 24668460, účel nájmu: výstavní činnost, literární kavárna, Museumstore a doplňkové činnosti

(usnesení číslo UR20_0405 ze dne 7. 4. 2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 22.05.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Školská 28.pdf

 usnesení.pdf

 Školská 693_28 - NP 101 - popis.pdf

 Školská 693_28 - NP 101 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz