Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Lannova 6, č. p. 1540
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 16,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 20/4-5/2020/Z
Datum zveřejnění: 14.04.2020 - 13.05.2020

Popis:
nebytový prostor - garáž ev. číslo 4 ve dvoře domu na pozemku parc. č. 305/3, o výměře cca 16,6 m2

(usnesení číslo UR20_0384 ze dne 31. 3. 2020)

Poznámka: do formuláře s cenovou nabídkou uvést nájemné ve výši vč. 21 % DPH (v případě účelu využití jako garáž). Rovněž upozorňujeme, že Městská část Praha 1 preferuje pro případ pronájmu garáže (garážových stání) občany Městské části Praha 1.

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 15.05.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR - NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 záměr.pdf

 usnesení.pdf

 Popis NP č.906 Lannova 1540_6.pdf

 Lannova 6_garáž_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz