Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ20_0133 ze dne 10.03.2020

Lokalita: U Lužického semináře 111/42
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 
Datum zveřejnění: 

Popis:
• záměr prodeje části společných prostor o výměře 4,1 m2 v domě č. p. 111 a tomu odpovídající id. části pozemku parc. č. 713/3, U Lužického semináře 42, vše k. ú. Malá Strana, Praha 1 vlastníku bytové jednotky č. 111/8 v domě č. p. 111, na pozemku parc. č. 713/3, U Lužického semináře 42, k. ú. Malá Strana, Praha 1

• záměr prodeje části společných prostor o výměře 25,6 m2 v domě č. p. 111 a tomu odpovídající id. části pozemku parc. č. 713/3, U Lužického semináře 42, vše k. ú. Malá Strana, Praha 1 vlastníku bytové jednotky č. 111/13 v domě č. p. 111, na pozemku parc. č. 713/3, U Lužického semináře 42, k. ú. Malá Strana, Praha 1


Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz