Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru ev. č. 916 (916.1)

Lokalita: Samcova 3, č. p. 2125
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 13,75m2
Pořadové číslo: poř. č. 19/3-4/2020/Z
Datum zveřejnění: 01.04.2020 - 30.04.2020

Popis:
nebytový prostor – garážové stání ev. č. 916 (916.1)
ve 4. podzemním podlaží domu, výměra 13,75 m2,

(usnesení číslo UR20_0359 ze dne 24. 3. 2020)

Poznámka: do formuláře s cenovou nabídkou uvést nájemné ve výši vč. 21% DPH (v případě účelu využití jako garáž)
Rovněž upozorňujeme, že Městská část Praha 1 preferuje pro případ pronájmu garáže (garážových stání) občany Městské části Praha 1.

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 04.05.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Samcova 3.pdf

 usnesení.pdf

 Samcova 3_ev.č. 916.1_916.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz