Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Soukenická 11, č. p. 1196
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 68,3m2
Pořadové číslo: poř. č. 25/5-6/2020/Z
Datum zveřejnění: 05.05.2020 - 03.06.2020

Popis:
nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 68,3 m2, kolaudační plán: krám, stávající účel nájmu: showroom,
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0456 ze dne 21. 4. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 05.06.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Soukenická 11.pdf

 usnesení.pdf

 plánek.pdf

 Technické informace NP č. 103 Soukenická 1196_11.pdf

 fota.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz