Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Malostranské náměstí 24, č. p. 38
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 76,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 30/5-6/2020/Z
Datum zveřejnění: 21.5.2020 - 19.6.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 38/104 ve 2. nadzemním podlaží domu, výměra 76,7 m2, stávající účel nájmu: ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, nájemní smlouva na dobu neurčitou, nebytový prostor je v současné době obsazený, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0480 ze dne 5. 5. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 22.06.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Malostranské náměstí 24.pdf

 usnesení.pdf

 Prohlášení vlastníka.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz