Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 105

Lokalita: Haštalská 1, č. p. 795
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 26,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 27/5-6/2020/Z
Datum zveřejnění: 05.05.2020 - 03.06.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 795/105 ve 4. nadzemním podlaží domu, výměra 26,8 m2, kolaudovaný stav: ateliér, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0457 ze dne 21. 4. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 05.06.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Haštalská 1_NJ 105.pdf

 usnesení.pdf

 plánek.pdf

 technické info Haštalská 1, n.j. 105.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz