Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Ve Smečkách 17, č. p. 1312
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 235,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 34/3-4/2020/Z
Datum zveřejnění: 28.05.2020 - 26.06.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 1312/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 235,2 m2, kolaudovaný stav není dochován,
poslední využití: služebna Městské policie hl. m. Prahy,
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0506 ze dne 12. 5. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.06.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Ve Smečkách 17.pdf

 usnesení.pdf

 půdorys.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz