Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 104)

Lokalita: Žitná 29 (Ve Smečkách 1), č. p. 606
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 23,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 41/6-7/2020/Z
Datum zveřejnění: 04.06.2020 - 03.07.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 606/104 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 23,6 m2, kolaudovaný stav: prodejna,
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0542 ze dne 18.05.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 07.07.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Žitná 29_NJ 104.pdf

 usnesení.pdf

 Žitná 606_29 - NP 104 - plánek.pdf

 Žitná 606_29 - NP 104 - popis.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz