Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Prokopská 6, č. p. 295
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 19,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 39/6-7/2020/Z
Datum zveřejnění: 04.06.2020 - 03.07.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 295/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 19,2 m2, kolaudovaný stav: není dochován, poslední účel nájmu: kancelář pečovatelské služby
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0538 ze dne 18.05.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 07.07.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Prokopská 6.pdf

 usnesení.pdf

 prohlášení vlastníka_půdorys.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz