Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

záměr pronájmu pozemku č. parc. 2357/1 - 3, NM

Lokalita: Těšnov - Nové Mlýny, Praha 1
Schválený nájem: 180 590,00 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 18.2020
Datum zveřejnění: 2020-05-25

Popis:
záměr uzavřít nájemní smlouvu na dobu do 31. 8. 2020 ode dne uzavření, a to pro části pozemků č. parc. 2357/1, č. parc. 2357/2 a č. parc. 2357/3, všechny v katastrálním území Nové Město, Praha 1 v rozsahu dle přílohy tohoto záměru se stávajícím využitím – provoz parkoviště (140 + 20 parkovacích míst) pro společnost Saba Parking CZ a.s., se sídlem: Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1, IČ: 26198631 za nájemné ve výši 180.590 Kč/měs. + DPH
a
současně za podmínky, že nájemce jako součást nájemní smlouvy uzavře dohodu o narovnání za užívání předmětu nájmu bez právního důvodu v době od 9. 4. 2020 do dne uzavření smlouvy dle odst. tohoto záměru, s tím, že plnění za užívání pozemků bez právního důvodu se stanoví ve výši 180.590 Kč/měs. + DPH


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 18.2020.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz