Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Tomášská 6, 8, č. p. 24, 25
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 194,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 36/5-6/2020/Z
Datum zveřejnění: 28.05.2020 - 26.06.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 25/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra 194,6 m2, kolaudovaný stav: restaurace se zázemím, stávající účel nájmu: pivnice „U Tří zlatých trojek“, nájemní smlouva na dobu neurčitou, nebytový prostor je v současné době obsazený (nájemní smlouva na dobu určitou do 21. 7. 2020), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0508 ze dne 12. 5. 2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.06.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Tomášská 6,8.pdf

 usnesení.pdf

 plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz