Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Mikulášská 6, č. p. 21
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 30,0m2
Pořadové číslo: poř. č. 44/6-7/2020/Z
Datum zveřejnění: 11.06.2020 - 10.07.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 21/102 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra 30 m2, kolaudační rozhodnutí: směnárna, doba nájmu: určitá 5 let

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0569 ze dne 26.05.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 13.07.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Mikulášská 6.pdf

 usnesení.pdf

 Mikulášská 21_6_NP 102_popis.pdf

 Mikulášská 21_6_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz