Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Růžová 7, č. p. 970
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 68,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 45/6-7/2020/Z
Datum zveřejnění: 11.06.2020 - 10.07.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 970/107 v 5. nadzemním podlaží domu,
výměra 68,2 m2, kolaudovaný stav: ateliér

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0570 ze dne 26.05.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 13.07.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Růžová 7.pdf

 usnesení.pdf

 Popis NP č.107 Růžová 970_7.pdf

 plánek NJ č108 Růžová 970_7 ateliér.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz