Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr změny účelu nájmu v nebytových protorech Na Poříčí čp. 1933 a čp. 1934, Praha 1

Lokalita: Na Poříčí 36 - 38, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 22/2020
Datum zveřejnění: 17.6.2020 - 3. 7. 2020

Popis:
v souladu se z.č 131/2000 Sb. a uzavřenou smlouvou o správě nemovitosti ve znění dodatků se zveřejňuje
ZÁMĚR změny účelu nájmu:
• pro nebytový prostor č. 1934/101 v 1. NP domu čp. 1934, stojícího na pozemku parc. č. 215, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 38, Praha 1, k němuž je nájemní smlouva uzavřena se společností KRISTIAN GOLD PRAHA s.r.o., IČ: 05792762, se sídlem Měšická 502, 250 85 Bašť za účelem provozování prodejny zlatnictví za jinak nezměněných podmínek
• pro nebytový prostor č. 1933/103 v 1. NP domu čp. 1933, stojícího na pozemku parc. č. 214, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36, Praha 1, k němuž je nájemní smlouva uzavřena se společností KRISTIAN GOLD PRAHA s.r.o., IČ: 05792762, se sídlem Měšická 502, 250 85 Bašť za účelem provozování fast foodu s malou elektrickou pecí na přípravu pizzy, burgrů a kebabu a v zadní části na provoz kadeřnictví za jinak nezměněných podmínek a s tím, že rozhodnutí o souhlasu s podnájmem části prostor a podmínky souhlasu budou radou městské části řešeny spolu s vyhodnocením záměru


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 22.2020.pdf

 UR20_0678.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz